Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Trần ...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Trần Thị NY, hộ khẩu thường trú tại TDP Trì xá phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Ngày 05 tháng 2 năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 96/QĐ-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Trần Thị NY, hộ khẩu thường trú tại TDP Trì xá phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Nôi dung Quyết định xem chi tiết tại đâyquyetdinhhuygcnso96.pdf
Văn phòng Đăng ký đất đai
Tin liên quan