Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc huỷ và cấp lại GCNQSD đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Phạm Văn Ký hộ k...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc huỷ và cấp lại GCNQSD đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Phạm Văn Ký hộ khẩu thường trú tại TDP Du Long, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 171/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại GCNQSD đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Phạm Văn Ký hộ khẩu thường trú tại TDP Du Long, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đâyquyetdinhhuygcnso171.pdf
Tin liên quan