Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lê V...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lê Văn Bái (đã chết) và bà Nguyễn Thị Lan hộ khẩu thường trú tại DTP Du Long, phường Châu Giang, Thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Ngày 05 tháng 2 năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 95/QĐ-VPĐKĐĐ về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lê Văn Bái (đã chết) và bà Nguyễn Thị Lan hộ khẩu thường trú tại DTP Du Long, phường Châu Giang, Thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đâyquyetdinhhuygcnso95.pdf
Văn phòng Đăng ký đất đai
Tin liên quan