Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Sâm và bà Nguyễn Thị Kim Thanh hộ ...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Sâm và bà Nguyễn Thị Kim Thanh hộ khẩu thường trú tại thôn Yên Mỹ xã Chuyên Ngoại thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Ngày 06 tháng 2 năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 98/QĐ-VPĐKĐĐ về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Sâm và bà Nguyễn Thị Kim Thanh hộ khẩu thường trú tại thôn Yên Mỹ xã Chuyên Ngoại thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết đinh xem chi tiết tại đâyquyetdinhthuhoigcnso98.pdf
Văn phòng Đăng ký đất đai
Tin liên quan