Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huỷ và cấp lại GCNQSD đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Vũ Văn Lý, HKTT tại 72/16Đ số 16, B...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Huỷ và cấp lại GCNQSD đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Vũ Văn Lý, HKTT tại 72/16Đ số 16, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 120/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại GCNQSD đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Vũ Văn Lý, HKTT tại 72/16Đ số 16, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung Quyết định xem chi tiét tại đây quyetdinhso120.pdf
Tin liên quan