Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
24/09/2020
Hôm nay, ngày 24 tháng 9 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Giao lưu trực tuyến trên Internet năm 2020.
05/12/2016
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Xác định được việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan sẽ là động lực quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã đặc biệt chú trọng thực hiện các nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan cũng như trong các nhiệm vụ liên quan. Xem tiếp
09/06/2016
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, các đơn vị thuộc Sở đã tập trung, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2016, các nhiệm vụ trọng tâm được chú trọng tổ chức thực hiện như việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 cấp tỉnh, huyện; hoàn thiện các chỉ thị của UBND tỉnh chỉ đạo các nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn này về lĩnh vực khoáng sản, môi trường; tập trung xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật như Quy định điều chỉnh một phần nội dung về giá đất ở tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
17/07/2014
Công tác cải cách hành chính luôn được Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam quan tâm, chỉ đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Xem tiếp
27/03/2014
Mới đây, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đã chính thức phát động phong trào thi đua chuyên đề, thực hiện cải cách hành chính trong toàn ngành TN&MT với mục tiêu: Phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014 và các giai đoạn tiếp theo. Xem tiếp
13/03/2013
Phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 diễn ra chiều 12/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh, việc tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đơn vị. Các đơn vị trực thuộc Bộ đã chủ động tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 một cách hiệu quả, thiết thực tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai.
08/03/2013
Hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ TN&MT đang xây dựng Kế hoạch trình Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phát động phong trào thi đua toàn ngành.