Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Hà Nam từ Đêm 07/02/2024 đến ngày 10/02/2024

Tin tức - Sự kiện Thông tin thời tiết Hà Nam  
Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Hà Nam từ Đêm 07/02/2024 đến ngày 10/02/2024
Tháng 02/2024
Dự báo thời tiết

Đêm 07 ngày 08
(Ngày 29 tháng Chạp)​
​Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét đậm.
         Nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C. Độ ẩm trung bình: 90%.
Vùng núi Thanh Liêm- Kim Bảng:​
         Nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C. Độ ẩm trung bình: 92%.

​​Đêm 08 ngày 09
(Ngày 29 tháng Chạp)​
​Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét đậm.
        Nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C. Độ ẩm trung bình: 86%.
Vùng núi Thanh Liêm- Kim Bảng:
       Nhiệt độ từ 11 đến 14 độ C. Độ ẩm trung bình: 88%.

​Đêm 09 ngày 10
(Ngày 30 tháng Chạp)
​Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét đậm.
        Nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C. Độ ẩm trung bình: 86%.
Vùng núi Thanh Liêm- Kim Bảng:
        Nhiệt độ từ 11 đến 14 độ C. Độ ẩm trung bình: 88%.