Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc và Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng ch...

Tin hoạt động  
Kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc và Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Ngày 22 tháng 12 năm 2023  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Văn bản số 916 -CV/BTGTU Về việc gửi tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng và Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh theo Văn bản số 1758/STTTT-TTBCXB ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Nam
  1.  Đề cương chi tiết Kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc: De cuong tuyen truyen Tay Nam.doc
  2. Đề cương chi tiết Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: De cuong tuyen truyen ngay sinh Nguyen Chi Thanh.pdf