Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc thực hiện công khai TTHC được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trườ...

Thủ tục hành chính  
Về việc thực hiện công khai TTHC được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 2382/VPUB-KSTT về việc thực hiện công khai TTHC được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây CV gửi Sở TNMT công khai TTHC.pdf
Tin liên quan