Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Phan Công Ty và vợ là bà Trần Thị Phương, thường ...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Phan Công Ty và vợ là bà Trần Thị Phương, thường trú tại thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên( Nay là TDP Thần Nữ, Phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam.
Ngày 06 tháng 5 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 81/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Phan Công Ty và vợ là bà Trần Thị Phương, thường trú tại thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên( Nay là TDP Thần Nữ, Phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam.
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhhuygcnso81.pdf
Tin liên quan