Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Lự, thường trú tại xóm Tây, xã Châu Gi...

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
Quyết định về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Lự, thường trú tại xóm Tây, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên( Nay là TDP Tây Duyên Giang, Phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam.
Ngày 27 tháng 1 Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 32/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Lự, thường trú tại xóm Tây, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên( Nay là TDP Tây Duyên Giang, Phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam.
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhhuygcnso34.pdf
Tin liên quan