Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của hộ bà Đào Thị Tiến ở thôn Tân Phong, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam (lần 2)

Thanh tra - Kiểm tra  
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của hộ bà Đào Thị Tiến ở thôn Tân Phong, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam (lần 2)
Ngày 09 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 292/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại tố cáo của hộ bà Đào Thị Tiến ở thôn Tân Phong, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam (lần 2)
Nội dung Quyết định xem chi tiết 292.QĐ.PDF