Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Là ở xóm 5 thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam

Thanh tra - Kiểm tra  
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Là ở xóm 5 thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 16/QĐ-STN&MT về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Là ở xóm 5 thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam