Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc phạm...

Thủ tục hành chính  
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 510 /QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
Tin liên quan