Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Dự án xây dựng Khách sạn Phủ Lý tại Phường Liêm Chính, thành phố P...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Dự án xây dựng Khách sạn Phủ Lý tại Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Nam - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Dự án xây dựng Khách sạn Phủ Lý tại Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
Tin liên quan