Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng
Ngày 17 thang 4 năm 2024, Trung tâm Thông tin Dữ liệu và Phát triển quỹ đất ban hành Thông báo số 166/TB-TTDL&PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ  chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp  tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoso166.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan