Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đấ...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phân kỳ II, III (Đợt 2) Dựán xây dựng HTKT Khu đô thị mới River Silk City, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Ngày 23 tháng 1 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 220/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Phân kỳ II, III (Đợt 2) Dựán xây dựng HTKT Khu đô thị mới River Silk City, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
​Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoso220.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan