Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng
Ngày 24 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 170/QĐ-TTDL&PTQĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ  chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp  tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso170.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan