Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đấ...

Công khai thông tin  
Công khai kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở phía Tây thịtrấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
Ngày 29 tháng 01 năm 2024, sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 278/TB-STN&MT Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án: Đầu tư xây dựng HTKT Khu nhà ở phía Tây thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục (đợt 2).
Chi tiết thông báo số 278/TB-STN&MT: Thông báo về kết quả ĐTXD và ĐK CN QSD đất (DA KNO Tây Bình Mỹ).pdf
Danh sách các thửa CN QSDĐ (đợt 2) kèm theo thông báo số 278/TB-STN&MTDanh sách các thửa CN QSD đợt 2.xlsx
Chi tiết văn bản liên quan: Tờ trình 171.signed.pdf