Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá QSD đất khu đất thực hiện dự án ĐTXD Trung tâ...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá QSD đất khu đất thực hiện dự án ĐTXD Trung tâm thương mại dịch vụ tại nút giao đường 68m và đường 43m phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
Ngày 11 tháng 3 năm 2024, Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất ban hành Thông báo số 109/TB-TTDL&PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá QSD đất khu đất thực hiện dự án ĐTXD Trung tâm thương mại dịch vụ tại nút giao đường 68m và đường 43m phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoluachontochucdaugiatrungtamthuongmai.pdf
Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất
Tin liên quan