Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đấ...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Mộc Bắc, tại xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 2849/STN&MT-QH về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Mộc Bắc, tại xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây thongbaoso2849.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan