Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước đối với công ty TNH...

Thanh tra - Kiểm tra  
Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước đối với công ty TNHH Xuân Trường tại Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Ngày 02 tháng 3 năm 2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Tài nguyên nước đối với công ty TNHH Xuân Trường tại Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây qd 02 xử phạt Cty Xuân Tường.pdf
Tin liên quan