Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lý Nhân

Các văn bản của sở  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lý Nhân
Nội dung chi tiết quyết định xem qd 344 KH Ly Nhan.pdf