Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Các văn bản của sở  
Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
Ngày 08 tháng 3 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 358/KH-STN&MT về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây Ke hoach tiet kiem chong lang phi giai đoạn 2021-2025 cua So TNMT.pdf