Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2022

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Kế hoạch tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2022
Ngày 20 tháng 1 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 120/KH-STN&MT về việc tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây Kế hoạch Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022.pdf