Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dQuyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kim Bảng

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dQuyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kim Bảng
Nội dung chi tiết xem tại đây qd 429 KH Kim Bang.pdf