Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trườn

Thủ tục hành chính  
Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trườn
Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kế hoạch số 1176 /KH-UBND về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây Kế hoạch nâng cao cung cấp dịch vụ công trực tuyến.pdf
Tin liên quan