Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Tin hoạt động  
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
Sáng ngày 21/7/2022, tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cùng với các điểm cầu trên toàn quốc, ngày 21-22 tháng 7 năm 2022 sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII. Dự hội nghị tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có 125 Đảng viên trong toàn đảng bộ  là các đồng chí trong BCH đảng bộ sở; Bí thư các chi bộ; Đảng viên trong toàn đảng bộ.

7.7.png

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề tại hội nghị

Sau lễ  khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp truyền đạt nội dung về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt chuyên đề: "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Chiều 21/7, hội nghị  được  đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới".

Sáng 22/7  hội nghị được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

7.8.png

Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư bế mạc kết thúc hội nghị.

7.9.png

Toàn cảnh hội nghị điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam​

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống; giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết này. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện diễn lệch lạc./.