Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2023./.

Tin hoạt động  
Phê duyệt các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2023./.
Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 4212/QĐ-BTNMTvề việc phê duyệt các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2023./.
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinh4212.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam