Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc; kỷ niệm 110 năm Ngày s...

Tin hoạt động  
Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông có ban hành Công văn số 1758/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây cong vanso1758.pdf
Sở Thông tin và Truyền thông