Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
Tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở Thông tin và truyền thông có ban hành Kế hoạch số 230/KH-STTTT về việc tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết ke hoach 230.pdf