Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành Nghị định số 14/VBHN-BTNMT về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Nội dung Nghị định xem chi tiết tại đây NĐ 14_VBHN-BTNMT_Xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai.pdf
Tin liên quan