Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở tài nguyên và môi trường luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác gắn với bố trí, sắp xếp lãnh đạo đơn v...

Tin hoạt động  
Sở tài nguyên và môi trường luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác gắn với bố trí, sắp xếp lãnh đạo đơn vị, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý; đội ngũ công chức, viên chức tạo hiệu quả lâu dài
Thực hiện Kế hoạch số 365/KH-STN&MT ngày 02/02/2024 Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2024. Sở Tài nguyên và Môi trường đã lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, công chức, viên chức. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho công chức, viên chức trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện và xây dựng đội ngũ Lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, Sở đã điều động, bổ nhiệm 01 đồng chí Trưởng phòng Quy hoạch, đăng ký đất đai và đo đạc bản đồ giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường; luân chuyển, bổ nhiệm 01 chuyên viên tổng hợp Văn phòng Sở giữ chức phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên môi trường; luân chuyển vị trí kế toán Văn phòng Sở giữ chức Kế toán trưởng Sở; vị trí Kế toán trưởng Sở giữ chức kế toán trưởng Văn phòng Sở; đồng chí Thanh tra viên sang Chuyên viên Văn phòng sở…

 luanchuyen1.png

Đồng chí Phạm Chí Thống - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường​

Với vinh dự và trách nhiệm khi được phân công, giao nhiệm vụ công tác mới, các đồng chí Lãnh đạo đơn vị, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động hứa thể hiện tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, chủ động sớm nắm chắc tình hình, nhiệm vụ tại lĩnh vực, công tác mới nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng đổi mới, phát triển.

Phát biểu tại hội nghị công bố các Quyết định luân chuyển, điều động Lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức đồng chí Phạm Chí Thống, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở đã yêu cầu các đơn vị có Lãnh đạo, công chức, viên chức được luân chuyển thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, giúp đỡ các đồng chí mới để đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

luanchuyen2.png
Đồng chí Phạm Chí Thống - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giao nhiệm vụ cho các đơn vị có Lãnh đạo, công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển.

luanchuyen3.png

Tập thể Lãnh đạo Sở tặng hoa và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hường, Chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường

Từ kết quả thực tiễn trong thực hiện chủ trương công tác luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở thời gian qua, đã tạo bước chuyển mới quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm công chức, viên chức tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác trong thời gian tiếp theo.​