Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát triển kinh tế tuần hoàn: Cần những hành động cụ thể

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Phát triển kinh tế tuần hoàn: Cần những hành động cụ thể
Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là không phát sinh chất thải, khép kín các dòng vật chất và năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên, giảm thiểu chất thải, bảo vệ môi trường, đem lại giá trị kinh tế cao, hướng đến phát triển bền vững. Phát triển KTTH không bao giờ muộn nếu chúng ta có quyết tâm và những giải pháp cụ thể.

Đây là nhận định của GS.TS Lê Thanh Hải, Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Liên ngành Xây dựng kiến trúc (của Hội đồng Giáo sư Nhà nước). Ông vừa vinh dự nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019, đồng thời, là Trưởng nhóm Nghiên cứu về Kỹ thuật và hệ thống không phát thải (Zero emission techniques and system - ZETS).

Nhân dịp xuân Tân Sửu 2021, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc phỏng vấn GS.TS Lê Thanh Hải (ảnh) về việc phát triển KTTH tại Việt Nam, đặc biệt là khi Quốc hội vừa thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trong đó có dành một Điều quy định về KTTH.

New Picture (19).png

PV: Thưa Giáo sư, ông đánh giá thế nào về lần đ

\ầu tiên khái niệm KTTH được quy định cụ thể trong một bộ Luật tại Việt Nam -  Luật Bảo vệ môi trường năm 2020?

GS.TS Lê Thanh Hải:

Việc Đảng, Nhà nước xác định KTTH là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy định tại một Điều riêng trong Luật Bảo vệ môi trường chính là một bước tiến rất lớn của Việt Nam. Đặc biệt, Điều quy định về KTTH này (Điều 142) còn được đặt trong Chương về các công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực bảo vệ môi trường với nhiều quy định hỗ trợ cụ thể sẽ góp phần đẩy nhanh việc phát triển KTTH tại Việt Nam.

Hiện nay, xu hướng của thế giới là tiết kiệm tài nguyên, trong đó, chất thải được coi là một dạng tài nguyên, đặc biệt là những nước không giàu tài nguyên như Nhật Bản, Đức… Họ là những quốc gia đi đầu trong việc áp dụng KTTH, không có thứ gì quăng ra ngoài đường, họ tận dụng tuyệt đối. Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng của thế giới, KTTH là một điều tất yếu.

PV: Theo Giáo sư, Việt Nam phát