Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy phép môi trường Công ty TNHH JY Hà Nam (Thanh Nguyên)

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Giấy phép môi trường Công ty TNHH JY Hà Nam (Thanh Nguyên)
Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Giấy phép môi trường số 996/GPMT-STN&MT về việc cấp phép môi trường Công ty TNHH JY Hà Nam (Thanh Nguyên) , địa chỉ  trụ sở chính tại xã Thanh  Nguyên,  huyện  Thanh  Liêm,  tỉnh  Hà  Nam được  thực  hiện  các  hoạt động bảo  vệ môi trường  của Dự án điều  chỉnh  mởrộng  dự án  xây  dựng  Trung  tâm  giới thiệu sản phẩm và sản xuất đồchơi trẻ em, thú nhồi bông tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Nội dung Giấy cấp phép xem chi tiết tại đây giayphepmoitruongso996.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan