Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập t...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung và hệ thống thoát nước thải thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm
Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 95/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung và hệ thống thoát nước thải thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đâyquyetdinhso95.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan