Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy phép môi trường của Công ty TNHH vật liệu bao bì Sinlanho

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Giấy phép môi trường của Công ty TNHH vật liệu bao bì Sinlanho
Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Giấy phép môi trường số 1000/GPMT-STN&MT về việc cấp phép môi trường của Công ty TNHH vật liệu bao bì Sinlanho địa chỉt rụ sở chính tại CCN Bình Lục, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Namđược thực hiện các  hoạt động  bảo  vệ môi trường  của  dự án Đầu tư xây dựng   nhà  máy  sản  xuất bao bì tại CCNBình Lục, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Nội dung Giấy phép môi trường xem chi tiết tại đây giayphepmoitruongso1000.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan