Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy phép môi trường Công ty TNHH Thiên Sơn Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Giấy phép môi trường Công ty TNHH Thiên Sơn Hà Nam
Ngày 25 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Giấy phép môi trường số 998/GPMTSTN&MT cho Công ty TNHH Thiên Sơn Hà Nam, địa chỉ trụ sở chính tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệmôi trường  của Dự án Đầu tư xây dựng  nhà  máy  sản  xuất  các  sản  phẩm  may  mặc  xuất khẩu và phụ kiện ngành may tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây giayphepmoitruongso998.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan