Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng khu tái định cư đường ĐT495B xã T...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng khu tái định cư đường ĐT495B xã Tiêu Động, huyện Bình Lục
Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 97/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng khu tái định cư đường ĐT495B xã Tiêu Động, huyện Bình Lục
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso97.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan