Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, và bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng Nhà m...

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, và bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu trang trí nội ngoại thất của Công ty cổ phần nhựa Kiên An (nay đổi tên thành Công ty cổ phần VN ECOFLOOR) tại CCN xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà nam
Ngày 03 tháng 10 năm 2023 có ban hành Kết luận thanh tra số 2464/KL-STN&MT về  thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, và bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu trang trí nội ngoại thất của Công ty cổ phần nhựa Kiên An (nay đổi tên thành Công ty cổ phần VN ECOFLOOR) tại CCN xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà nam
Nội dung Kết luận xem chi tiết tại đây aketluanthanhtraso2464.pdf
Tin liên quan