Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên nướ , công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất của công ty TN...

Thanh tra - Kiểm tra  
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên nướ , công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất của công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà đối với nhà máy nước sạch Phú Phúc tại xã Phú Phúc huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2717/KL-STN&MT về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước , công tác bảo vệ môi trường và sử dụng đất của công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà đối với nhà máy nước sạch Phú Phúc tại xã Phú Phúc huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
Nội dung Kết luận thanh tra xem chi tiết tại đây KL 2717.pdf
Tin liên quan