Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch số 2352/KH-STN&MT về kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Nội dung công văn xem chi tiết congvan2352.pdf
Theo Bộ tài nguyên và Môi trường