Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Về việc thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND về việc thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây37.QDQP_0001.pdf