Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quả...

Thủ tục hành chính  
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Ngày 04 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây QĐ công bố DM TTHC Sở TNMT T11.22.pdf
Tin liên quan