Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Địa chất - Khoáng sản  
Quyết định về việc ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 18 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây 04.QDQP_0001_0001.pdf