Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc khoanh định khu vực thông đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định về việc khoanh định khu vực thông đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày 08 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBND về việc khoanh định khu vực thông đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây qd 460.signed.pdf
Tin liên quan