Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Địa chất - Khoáng sản  
Quyết định Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam