Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc mời tham gia tư vấn thẩm tra kế hoạch thuê dịch vụ Công nghệ thông tin “Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động k...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Về việc mời tham gia tư vấn thẩm tra kế hoạch thuê dịch vụ Công nghệ thông tin “Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam”
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị thuê đơn vị tư vấn thẩm tra kế hoạch thuê dịch vụ Công nghệ thông tin “Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam". Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cần tìm đơn vị tư vấn có năng lực và kinh nghiệm đảm bảo để thực hiện thẩm tra kế hoạch thuê dịch vụ Công nghệ thông tin nêu trên.

Nếu Quý Công ty có nguyện vọng tham gia thực hiện thẩm tra kế hoạch thuê dịch vụ Công nghệ thông tin “Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam", đề nghị Quý Công ty có văn bản phúc đáp và gửi hồ sơ năng lực của Công ty về Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam). Để có cơ sở ký hợp đồng chính thức, Trung tâm kính mời Quý Công ty đến tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Thời gian và địa điểm thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, cụ thể:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 30/11/2022.

(Nếu quá thời gian nêu trên, nhà thầu không đến thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thì coi như đơn vị tư vấn đã từ chối thực hiện hợp đồng).

- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.

- Điện thoại: 02263.681.3858, 0988755439.

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thông báo để Quý Công ty phối hợp thực hiện./.​


Tin liên quan