Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huỷ kết quả trúng đáu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm VLXD thông thường

Tin tức - Sự kiện Địa chất - Khoáng sản  
Huỷ kết quả trúng đáu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm VLXD thông thường
Ngày 29 tháng 9 năm 2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1120/QĐ-UBND về việc Huỷ kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm VLXD thông thường mỏ núi Thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thuỷ, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm và Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc Huỷ kết quả trúng đáu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm VLXD thông thường mỏ núi K36.1 núi cuối hồ Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
1. Chi tiết Quyết định số 1120/QĐ-UBND: QĐ_1120_UBND.pdf
2. Chi tiết Quyết định số 1121/QĐ-UBND: QĐ_1121_UBND.pdf