Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản đối với Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành, Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng

Thanh tra - Kiểm tra  
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản đối với Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành, Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản đối với Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành, Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng tại dự án khai thác mỏ đá sét xi măng Khe Non 2 thuộc các xã Thanh Hương, Thanh Lưu và Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

         Trước tình hình có một số cơ quan báo chí phản ánh, đề nghị cung cấp thông tin về các vấn đề trong khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường của Công ty Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành, Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng tại dự án khai thác mỏ đá sét xi măng Khe Non 2 thuộc các xã Thanh Hương, Thanh Lưu và Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
        Để kiểm tra thông tin mà báo phản ánh, kịp thời tổ chức cung cấp thông tin về các vấn đề hiện các báo quan tâm, ngày 12 tháng 3 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-STN&MT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản đối với Công ty Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành, Công ty Cổ phần đầu tư Thành Thắng tại dự án khai thác mỏ đá sét xi măng Khe Non 2 thuộc các xã Thanh Hương, Thanh Lưu và Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
        Đoàn kiểm tra gồm có 9 thành viên, do ông Đinh Xuân Thông – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn. Các thành viên khác gồm đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các đơn vị Thanh tra Sở, phòng Khoáng sản, Chi cục Bảo vệ môi trường, phòng TN&MT huyện Thanh Liêm, UBND các xã Thanh Hương, Thanh Lưu và Liêm Sơn. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng chương trình, nội dung kiểm tra và tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra theo quy định. Trong quá  trình kiểm tra nếu phát hiện các vi phạm pháp luật về Môi trường, khoáng sản, đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý. Đối tượng được kiểm tra có các quyền hạn và nghĩa vụ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian kiểm tra không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.
        Việc kiểm tra này thực hiện theo chế độ kiểm tra đột xuất./. Chi tiết quyết định xin tải tại đây!​​ ​      
Tin liên quan